แบบเหล็กหล่อฐานเสาไฟฟ้า


 
 
 
 
 

แบบหล่อฐานเสาไฟฟ้า

ใช้ในการหล่อฐานเสาไฟฟ้า ผลิตได้ทุกแบบทุกขนาด

งานคุณภาพ