เหล็กรัดเสา (Column Clamp)

 

เหล็กรัดเสา COLUMN CLAMP

ใช้ในการรัดแบบงานหล่อเสาคอนกรีต เพื่อป้องกันการเบ่งของแบบ สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ทำให้แบบที่หล่อได้รูปตามต้องการ

 
 

FLAT TYPE

 
CHANNEL TYPE