อุปกรณ์ฟอร์มทายและไทรอท(Formtie System &Tierod)  


 

Formtie System

(click เพื่อ ดูรูปชุด Formtie เพิ่มเติม)

 
 

Inner Unit

Inner Unit B9x (ความหนาคอนกรีต)
Inner Unit B9x (ความหนาคอนกรีต) เชื่อมแหวนกันน้ำ
Inner Unit D12x (ความหนาคอนกรีต)
Inner Unit D12x (ความหนาคอนกรีต) เชื่อมแหวนกันน้ำ
   
 
Formtie Set
L(m/m)
l1(m/m)
l2(m/m)
Size
 
Formtie B9x180 พร้อมน๊อต
180
95
 
W3/8
Formtie B9x210 พร้อมน๊อต
210
120
Formtie B9x250 พร้อมน๊อต
250
145
Formtie B9x310 พร้อมน๊อต
310
145
Formtie D12x250 พร้อมน๊อต
250
120
80
W1/2
Formtie D12x300 พร้อมน๊อต
300
120
80
Formtie D12x360 พร้อมน๊อต
360
120
80
 
   
 
PolyCone (โพลีโคน)

MetalForm
PlyWood
Size
 
D12

x

x

W 1/2

B : Inner Unit Diameter

B9x9

x

w 3/8

A: Panel Thickness / B: Inner Unit Diameter

B9x12

10mm

B9x16

15mm
B9x24
 
20mm
   
 
ประกับ
ประกับแป๊ป (ประกับเขาควาย)
ประกับ 60x125
ประกับ 50x105
   
 
อุปกรณ์ Formtie อื่นๆ
บล็อคขันพลาสติกโคน B9, D12
ประแจขัน Formtie
ยางกันซึม
   
 

 

Tie Rod

(click เพื่อ ดูรูป TieRod เพิ่มเติม)

 
TieRod/ Wingnut
ไทรอท 17mm ตัดได้ทุกความยาว

วิงนัท

พลาสติกโคน สำหรับไทรอท