แบบบ่อพัก (Manhole)


 
 
 
 
 

แบบบ่อพัก

ใช้ในการหล่อแบบบ่อพัก ผลิตขนาดมาตรฐาน

ขนาดแบบบ่อพัก

D = ขนาดท่อ 60,80,100,120cm..............