แบบเหล็ก

ขนาดมาตรฐาน

แผ่น 2 มม/ กระดูก 3 มม/ ขอบ 3 มม

 

 

 
       
     
  คุณภาพส่งออก  
เพราะสินค้าที่ได้คุณภาพ เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทก่อสร้างชั้นนำ เพื่อส่งออกสินค้าไปยังนานาประเทศ