แบบถนนสองหน้า (2side-RoadForm)

แบบถนนใช้หล่อคอนกรีตทำถนน แบบถนน 2 หน้า สามารถใช้ได้ทั้ง 2 หน้า ทำให้งานของลูกค้าสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ขนาดแบบถนน 2 หน้า(ด้านxด้านxยาว) พร้อมลิ่ม

ด้านxด้าน = 150x200, 200x230, 200x250mm,...........

ยาว = 2000, 3000mm,.........

หรือผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

 

 
 
 

แบบถนนหน้าเดียว (1side-RoadForm)

แบบถนนใช้หล่อคอนกรีตทำถนน แบบถนนหน้าเดียว ทำให้งานของลูกค้าสะดวกรวดเร็วและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ขนาดแบบถนนหน้าเดียว (ด้านxยาว) พร้อมลิ่ม

ด้าน = 150, 200, 230, 250mm,.........

ยาว = 2000, 3000mm........

หรือผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

 
 
 

แบบปรับโค้งผิวถนน (Adjustable-RoadForm)

ขนาดแบบปรับโค้งผิวถนน (ด้านxยาว) พร้อมลิ่ม

ด้าน = 150, 200, 230, 250mm,.........

ยาว = 2000, 3000mm........

หรือผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

 
 

แบบหล่อคันหิน

ขนาดแบบหล่อคันหิน (หนาxสูงxยาว)

150x300x1000mm

120x200x1000mm

100x200x500mm

หรือผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ